Manželství a finance. Základem je otevřená komunikace

Rozvodovost se v České republice dlouhodobě pohybuje mezi 45 a 50 procenty. V podstatě každé druhé manželství u nás tedy končí rozvodem. Jedním z důvodů bývají i finance, na problémy spojené s penězi si mnohdy páry zadělají ještě před tím, než do společného svazku vstoupí. Jak finančním neshodám předcházet a co naopak mohou manželé využít ve svůj prospěch?

„Peníze v řadě vztahů zůstávají dlouho tabu a často je lidé začnou řešit teprve ve chvíli, kdy se vynoří problémy, a to už může být pozdě. Partneři se spolu musí o penězích umět bavit, i když je zrovna po finanční stránce nic netrápí. Základem je otevřená komunikace, upřímnost a zároveň společné nastavení a respektování jasných pravidel,“ říká Dušan Šídlo, analytik společnosti Broker Trust.

Lidé mívají pocit, že finance jejich partnera jsou příliš osobní záležitost, ale rozhodně by měli vědět, jak si jejich protějšek finančně stojí, zda například nemá dluhy z minulosti, které se po svatbě stávají do jisté míry vymahatelnou součástí společného jmění manželů.

Zároveň partneři často až po svatbě s překvapením zjistí, že mají výrazně odlišný pohled na to, jak se o finance starat a za co je v krátkodobém i dlouhodobém horizontu vydávat. Užitečným nástrojem je vytvoření společného finančního plánu, který si mohou partneři sestavit sami nebo vyhledat pomoc odborníků.

Součástí finančního plánu je nejen realistické zhodnocení finanční situace, ale také stanovení budoucích finančních cílů, způsobů, jak těchto met dosáhnout, a také řešení, jak společný majetek či životní standard ochránit v případě nečekaných životních situací, například s pomocí vhodných pojistných, spořicích či investičních nástrojů.

Sledujte příjmy a výdaje

Jedním ze základních kamenů vyrovnaného rodinného rozpočtu je sledování příjmů a výdajů. Pomoci s tím může společný účet, ze kterého odcházejí platby za domácnost a další společná vydání. Užitečné jsou také aplikace pro chytré telefony, do kterých lze přehledně zaznamenávat vedle vlastních i rodinné útraty. Řada těchto aplikací je bezplatných a v dnešní době je lze propojit přímo s bankovním účtem, takže se údaje zaznamenávají automaticky.

Partneři mají logickou výhodu, že ze dvou platů ušetří zpravidla více peněz než z jednoho, a zbyde jim tak i více peněz na investování. Každý má ale odlišnou toleranci rizika, a pokud chtějí peníze investovat společně, vždy by měli volit takové produkty, které budou svým charakterem vyhovovat oběma.

Jako základ je možné využít tradiční konzervativní produkty, jako je stavební spoření nebo konzervativněji zaměřené podílové fondy. Podstatné je ale také si uvědomit, že by se oba partneři měli shodnout, jaké jsou jejich investiční cíle – aby následně jeden z partnerů nechtěl naspořené prostředky vybírat předčasně, v nevhodnou dobu a podobně,“ říká Jiří Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust.

Výhody při čerpání úvěrů

Z pohledu finančních institucí mají manželé výhodnější postavení při žádání o hypoteční úvěr než jednotlivec. „Pokud manželé žádají o hypotéku společně a žádný z dvojice si s sebou nenese finanční hříchy z minulosti v podobě dluhů či nesplácení půjček, mohou na hypotéku dosáhnout za mírně výhodnějších podmínek v podobě nižší úrokové sazby. Podobné podmínky platí i pro nesezdané páry. Banky dvojice žadatelů totiž obvykle považují za bonitnější, tedy schopnější dostát svým závazkům,“ říká Jiří Kryl, hypoteční analytik společnosti Broker Trust.

Oproti nesezdaným párům mají manželé výhodu při čerpání úvěru ze stavebního spoření, typicky na rekonstrukce. Tyto peníze lze čerpat pouze pro nemovitost vlastní nebo tu, která je v majetku osob blízkých, jako jsou rodiče, prarodiče, děti a vnuci. „Druhové mezi definici osob blízkých nepatří, a pokud chce žadatel o úvěr rekonstruovat nemovitost patřící druhovi či družce, neobejde se bez složitého papírování. Manželé mohou ale úvěr ze stavebního spoření čerpat i pro nemovitost, která je ve výlučném vlastnictví jednoho z nich, typicky získaných dědictvím či darem,“ uvádí Roman Bečička, úvěrový analytik společnosti Broker Trust.

V oblasti pojištění mohou manželé a partneři obecně zase dosáhnout na různé množstevní slevy za další pojištěné osob, ať už v pojištění životním či cestovním. Manželé si mohou, stejně jako ostatní rodinní členové, mezi sebou převádět také bonusy z pojištění vozidel. V případě rodinného životního pojištění je potřeba vedle slevy za větší počet pojištěných osob zvážit i možné komplikace, například s častějšími změnami a menší přehledností smlouvy, které u individuálního pojištění odpadají.

Výhody lze nalézt i v souvislosti s daněmi z příjmů fyzických osob. Pokud si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z páru odečíst z daní 24 840 korun, při těžké invaliditě či postižení manžela/manželky je to dvojnásobek.