Agresivní nátlak na klienty ničí důvěru v celé finanční poradenství

Představte si, že si roky budujete jako finanční poradce vztah se svými klienty. Pravidelně se s nimi scházíte, staráte se o jejich finanční zdraví a hledáte nejvhodnější řešení pro jejich potřeby. Jste to vy, komu klienti věří a na koho se obracejí, když potřebují s financemi pomoct. Takto fungují tisíce poradců v Česku. Mnozí z nich říkají, že nejlepší značkou je jejich vlastní jméno. Mají pravdu. Oni jsou pravou tváří finančního poradenství. A teď si vezměte situaci, kdy vašim klientům najednou někdo zavolá nebo napíše, že kvůli vám přijdou o peníze…

Není nic neobvyklého, že finanční poradce najde pro svou práci lepší zázemí a podmínky jinde než u stávající servisní společnosti. Přesuny poradců jsou na trhu běžné a každá firma s tím musí počítat. Stabilní a zdravě fungující společnost takový odchod ustojí, a především se z něho poučí, aby své služby zlepšila. Naprosto krátkozraké a v konečném důsledku poškozující celý trh je ale házet poradcům klacky pod nohy, zpochybňovat jejich práci a do toho všeho zatahovat i koncové klienty.

Aktuálně se stovky finančních poradců rozhodly odejít ze společnosti Fincentrum, řada z nich jedná o navázání spolupráce s Broker Trustem. Způsob, jakým Fincentrum na tento exodus reaguje, na českém trhu už dlouho nepamatuji.

„Fincentrum začalo obtelefonovávat moje klienty s tím, že jim moje služby mohou způsobit finanční škodu,“ říká například Ladislav Brand, bývalý poradce Fincentra, který nyní spolupracuje s Broker Trustem. Jeho slova potvrdil v nedávném vyjádření i bývalý zemský ředitel Fincentra René Borovička, který poukázal na absurditu celé situace. „Po odchodu dostala celá moje rodina dopis, že je nesmím jako poradce kontaktovat. Stejný dopis, že nesmím kontaktovat sám sebe, jsem dostal i já. V opačném případě mají všichni informovat Fincentrum, že jsem jim volal. Mým klientům přišel dopis, že moje jednání i rada je může finančně poškodit,“ napsal.

Pro poradce, kteří do Fincentra vstupovali s ujištěním, že jsou zákazníky společnosti a klienti jsou zase jejich zákazníky, to musí být těžké rozčarování. Zjevně se ale ve Fincentru po odkupu skupinou Swiss Life změnily dlouho zavedené poměry.

K postupu Fincentra se nabízí snad jen slavná otázka z filmu Pelíšky: „Komu tím prospějete?“ Poctiví finanční poradci napříč trhem v Česku dennodenně pracují na tom, aby vylepšili u veřejnosti pověst finančního poradenství. Daří se to. Ale takový agresivní nátlak torpéduje svědomitou prací roky budovanou důvěru klientů. Čemu teď mají věřit?

Narážíme na klasický střet kultur ve smyslu, komu „patří“ klient. Je to servisní společnost, nebo finanční poradce? Rozhodně to není jen servisní společnost, kdo může klienty finančního poradce oslovovat, ale může se na ně obrátit i poradce, který servisní společnost změní.  Osobní údaje svých klientů má finanční poradce oprávněně – vždyť je to právě on, kdo klienta oslovil a vybudoval si s ním vztah. Z tohoto titulu může jako správce osobních údajů svého klienta oslovit na základě oprávněného zájmu a žádný souhlas k tomu nepotřebuje, jak jasně stanoví GDPR.

Neměl bych potřebu přilévat olej do ohně a k této situaci se veřejně vyjadřovat, ale Fincentrum do své sítě rozesílá i sdělení ohledně toho, jak máme nastavenou spolupráci s našimi partnery, a to včetně jejich klientského kmene. Prý ani u nás nikdo nemá svůj klientský kmen garantovaný. Dovolím si k tomu jen říci, že v Broker Trustu máme jasno. Jednou z našich základních hodnot je, že klientský kmen patří našemu partnerovi. Tečka. Broker Trust je tady pro finanční poradce a ti zase pro jejich klienty. Když za námi přijde partner, že chce přejít ke konkurenci a převést klientský kmen, podepíšeme mu k tomu potřebné smlouvy. Tyto principy máme černé na bílém uvedené v našich smlouvách o spolupráci. Převedli jsme takto kmeny tisíců klientů z Broker Trustu k jiným společnostem a desetitisíce klientů do Broker Trustu, když se k nám připojili noví partneři. Že něco podobného nejde, může říci jen někdo, kdo s tím nemá zkušenosti, nebo někdo, kdo překrucuje skutečnost.

Celý stočlenný tým centrály Broker Trustu se neustále snaží zdokonalovat naše služby, abychom zajišťovali smluvním partnerům co nejlepší servis, moderní nástroje a možnosti poskytovat ještě lepší poradenství. A když se někdo rozhodne, že spojí síly s jinou servisní společností? Naštěstí se to téměř neděje, ale jistě, mrzí nás to. Zjišťujeme pak, co můžeme udělat ještě lépe. Raději si ale vzájemně popřejeme štěstí do budoucna, než abychom vytvářeli na kohokoliv nátlak, obzvlášť pak na koncové klienty. Znovu zopakuji, že v takovém případě utrpí celý finančně poradenský trh. Doufám, že tento princip nakonec pochopí i vedení sloučených společností Fincentrum a Swiss Life.

Zdeněk Sluka, majitel a generální ředitel společnosti Broker Trust