Jaká pojišťovna má nejlepší podmínky pojištění nemocí dětí?

Pojištění vážných onemocnění je často sjednávaným produktem. Mezi pojišťovnami jsou však významné rozdíly, které plynou z odlišných definicí a podmínek. Nový srovnávací ukazatel dokáže tyto odlišnosti odhalit.

Společnost Broker Trust, největší finanční pool v ČR, se zaměřuje mimo jiné na tvorbu analytických ukazatelů. Takto byla již v roce 2014 srovnána cena pojištění smrti v rámci investičních životních pojištění (ukazatel RIP). Později přibyl ukazatel RUP (=rating úrazového plnění), který hodnotí štědrost výplatních schémat úrazového pojištění. Nově přichází společnost Broker Trust s ukazatelem ROP (= rating onemocnění pojištěných), který se zaměřuje, jak plyne z jeho názvu, na pojištění závažných onemocnění.

Proč srovnávací ukazatel? Protože vyznat se v pojištění závažných onemocnění není vůbec jednoduché. Pojišťovny používají různé medicínské pojmy a rozumět jim je obtížné nejen pro klienty, ale i pro samotné finanční poradce. Vznikl proto nový ukazatel, jehož cílem je upozornit na obrovské rozdíly v kvalitě pojištění závažných onemocnění. I když se pojištění nazývá u všech pojišťoven stejně, jeho obsah je bohužel velmi rozdílný.

Ukazatel ROP se v první fázi zaměřuje na dětské pojištění závažných onemocnění, později přibyde i ukazatel pro dospělé. Analyzováno bylo 13 různých skupin dětských nemocí, například onkologická onemocnění, nemoci pohybového aparátu, srdeční onemocnění, epilepsie, diabetes, nemoci přenášené klíšťaty apod. Tyto skupiny nemocí byly podrobněji analyzovány. Bylo zkoumáno, v jaké fázi nemoci a za jakých podmínek pojišťovna vyplácí sjednanou pojistnou částku, například zda poskytuje částečné plnění při méně vážné formě onemocnění. Celkově tak bylo posuzováno 65 různě vážných dětských diagnóz.

Ukazatel ROP zvažuje pouze vážné nemoci, které se vyskytují nejčastěji. Různé exotické nemoci, které se vyskytují v jednotkách případů ročně, nejsou do ukazatele zahrnuty. Pokud daná pojišťovna poskytuje více tarifů či produktů pojištění závažných onemocnění, vstupuje do ukazatele ten nejlepší (nejširší), a to včetně případného volitelného připojištění.

Co tedy ukazatel ROP vyjadřuje?

Pojišťovna, která by v této modelaci vyplatila v souhrnu za různé stupně diagnózy nejvyšší finanční částku (při sjednané stejné pojistné částce), obdržela hodnocení 100 %. Ostatní pojišťovny dostaly hodnocení úměrně nižší.  Například v případě onkologických onemocnění má nejvstřícnější definici Česká pojišťovna, v případě epilepsie Česká pojišťovna a pojišťovna AEGON, naopak u nemocí očí a uší pojišťovna Metlife. Každá jednotlivá pojišťovna tak může být lepší v jiné definici nemoci či skupině nemocí. Protože však nelze dopředu odhadovat, k jaké diagnóze dojde, byly výsledky zprůměrovány za všech 13 skupin onemocnění. A zde přinášíme výsledky:

Ukazatel ROP pro děti

ČESKÁ POJIŠŤOVNA100%
KOOPERATIVA83%
ALLIANZ82%
ČSOB POJIŠŤOVNA77%
AEGON POJIŠŤOVNA68%
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA56%
METLIFE56%
GENERALI52%
KOMERČNÍ POJIŠŤOVNA43%
NN41%
UNIQA38%
AXA POJIŠŤOVNA26%

Zdroj: Broker Trust

Nejvstřícnější podmínky v pojištění závažných onemocnění dětí má Česká pojišťovna, která je následována Kooperativou. Tyto pojišťovny by v průměru vyplatily za všechny zkoumané diagnózy nejvyšší částku. Na opačném konci skončily pojišťovny AXA a UNIQA, které by vyplatily částku až násobně nižší.

Zde je na místě upozornit, že ukazatel ROP nehodnotí pojištění závažných onemocnění komplexně. Je nutné posuzovat další parametry, jako jsou některé výluky a cena pojištění.  Tyto další informace jsou obsaženy v pojistných podmínkách daného produktu či v metodikách pro finanční poradce. Smyslem tohoto ukazatele je tak především upozornit na skutečnost, že pojišťovny, které skončily na konci žebříčku, mají v pojištění závažných onemocnění dětí značné mezery a omezení.  Často se jedná o to, že některé závažné časté diagnózy nejsou v pojištění vůbec zahrnuty, popřípadě není vždy vyplácena celá sjednaná pojistná částka, ale jen určité procento.

Finanční poradci Broker Trustu mají k dispozici podrobné metodiky různých pojištění a mohou tak klientům tyto rozdíly v pojistných produktech ukazovat. Pokud přijdete přímo na pobočku dané pojišťovny, dozvíte se obvykle pouze výhody daného pojištění a nanejvýše počet krytých nemocí. S objektivním porovnáním všech relevantních podmínek s konkurencí počítat pochopitelně nemůžete.

Před sjednáním pojištění závažných onemocnění je tak dobré si udělat podrobný průzkum a seznámit se s konkrétními podmínkami, za kterých daná pojišťovna bude plnit. To, že je dané onemocnění diagnostikováno lékařem, totiž často není jedinou podmínkou pro výplatu peněz pojišťovnou.

Dušan Šídlo, pojistný analytik Broker Trustu